Condițiile pe care persoanele din grupul țintă trebuie să le îndeplinească pentru a putea participa la activitățile proiectului sunt:

  • persoana să fie rezidentă sau domiciliată în regiunea Centru sau regiunea Nord Vest, în mediul rural sau în cel urban, în regiunea în care se implementează proiectul
  • persoana să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 64 ani
  • persoana să dorească să își înființeze o întreprindere socială în una din cele 2 regiuni
  • persoana să nu facă parte din categoria NEET`s (care nu urmează nicio formă de învățământ şi nici nu au un loc de muncă) sau pensionari peste 65 ani
  • persoana să nu mai fi beneficiat de ajutor de minimis mai mare de 200.000 euro în ultimii 3 ani.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.