SC XEROM SERVICE SRL în calitate de beneficiar, în parteneriat cu ASOCIAȚIA SMART SES ALL FOR KIDS anunță finalizarea proiectul ”ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE” – POCU/449/4/16/128497. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
Implementarea proiectului s-a realizat în perioada 18 septembrie 2019 – 17 octombrie 2022 și a avut ca obiectiv general creșterea numărului de entități sociale prin înființarea a 24 de întreprinderi sociale în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, Centru și Nord Vest și sprijinirea dezvoltării acestora.
Valoarea totală a proiectului a fost de 13.662.002,13 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 13.459.812,39 lei.
În urma implementării proiectului principalele rezultate atinse au fost:
– 146 persoane înregistrare în GT
–  5 serie de curs de formare în domeniul antreprenoriatului social, respectiv 133 persoane certificate
–  2 serii de curs de formare de manager de întreprindere sociala, respective 52 persoane certificate
–  1 concurs de planuri de afaceri, 75 planuri de afaceri depuse în competiție
– 24 planuri de afaceri în domeniul economiei sociale selectate și finanțate, astfel: 4 planuri cu o valoare de 54.000 euro, 3 planuri cu o valoare de 69.000 euro, 2 planuri cu o valoare de 84.000 euro, 15 planuri cu o valoare de 99.000 euro
– 24 întreprinderi sociale înființate din care: 9 în mediul rural si 15 în mediul urban
Detalii suplimentare se pot obține apelând următoarele date de contact:

Pentru regiunea Centru:                       Pentru regiune Nord-Vest:
SC XEROM SERVICE SRL                        ASOCIAȚIA SMART SES ALL FOR KIDS
Tel.: 025806027                                        Tel.: 0264433728 / 0264433728
E-mail: proiect128497@gmail.com      E-mail: smartservicii@yahoo.com