Ținem aproape și susținem întreprinderile sociale!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, POCU/449/4/16/128497
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul specific: Consolidarea capacitătii întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă
– Beneficiar: Xerom Service SRL
– Partener: ASOCIAȚIA SMART SES ALL FOR KIDS

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea numărului de entități de economie socială prin înființarea a 24 de întreprinderi sociale în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, Centru și Nord Vest, și sprijinirea dezvoltării acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1 – Stimularea spiritului antreprenorial la nivelul regiunilor Centru și Nord Vest și dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriatului social și al managementului întreprinderilor sociale pentru 104 persoane, prin participarea acestora la programele de formare în antreprenoriat social și de manager de întreprindere socială.

OS2 – Sprijinirea înființării de noi întreprinderi în domeniul economiei sociale prin acordarea de ajutor financiar pentru 24 întreprinderi sociale înființate în regiunea Centru și Nord Vest și furnizarea de servicii suport pentru a funcționa într-o manieră auto – sustenabilă.

OS3 – Promovarea antreprenoriatului social, a economiei sociale și a întreprinderilor sociale înființate în proiect prin desfășurarea a 6 evenimente de promovare a produselor și serviciilor întreprinderilor sociale înființate, crearea unei rețele de sprijin și cooperare între întreprinderile sociale și consolidarea capacității acestora, în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și implicarea lor în activități cu caracter social și/sau activități economice, facilitând astfel accesul acestor persoane la resursele și serviciile comunității.

Perioada de derulare a proiectului: 18.09.2019 – 17.09.2022

Grupul țintă

104

persoane rezidente sau domiciliate in Regiunile Centru și Nord Vest, ce doresc să își înființeze o întreprindere socială în mediul urban sau rural din cele 2 regiuni.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1. Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale.

A1.1. Informarea publicului privind oportunitățile oferite prin proiect.

A1.2. Identificarea și selectarea grupului tință.

A1.3. Derulare cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului social.

A1.4. Activități inovatoare de dezvoltare a capacității și abilităților specifice economiei sociale.

A1.5. Desfășurarea concursului de planuri de afaceri și selecția celor mai bune 24 planuri ce vor fi finanțate.

A2. Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale.

A2.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere și mentoring.

A2.2. Înființarea și demararea funcționării întreprinderilor sociale.

A2.3. Acordarea ajutoarelor de minimis pentru întreprinderile sociale înființate.

A2.4. Monitorizarea funcționării și dezvoltării întrerpinderilor sociale.

A2.5. Parteneriate sustenabile pentru dezvoltarea domeniului economiei sociale și al întreprinderilor sociale înființate în proiect.

A3. Planificarea, coordonarea, monitorizarea și raportarea implementării proiectului.

A3.1. Managementul proiectului.

A3.2. Planificarea, coordonarea, monitorizarea și raportarea implementării activităților specifice ale proiectului.

A4. Activitățe transversala aferenta decontării cheltuielilor indirecte pe baza forfetară

A4.1. Administrarea proiectului, evidența financiară și juridică/ Asigurarea activităților indirecte acțiunilor proiectului.

GRUPUL ȚINTĂ  este format din104 persoane rezidente sau domiciliate în Regiunea Centru și Nord Vest ce doresc să își înființeze o întreprindere socială în mediul rural sau urban din cele două regiuni.

Persoanele din grupul țintă al proiectului vor parcurge următoarele etape pentru a putea fi înscriși în Competiția de planuri de afaceri în vederea obținerii unei finanțări pentru înființarea unei întreprinderi sociale

Cine poate beneficia de activitățile proiectului?

  • Persoane care doresc să înființeze o întreprindere socială
  • cu vârsta între 18-64 ani
  • cu domiciliu/reședința în regiunile Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) sau Nord Vest (BH, CJ, SJ, SM, BN, MM)
  • Persoane care nu fac parte din categoria NEETS (18-24 ani care nu au un loc de muncă și nu urmează școala )

Dintre solicitanții care se înscriu în proiect vor fi selectați în grupul țintă cei care îndeplinesc condițiile de eligibilitate conform Metodologiei de recrutare și selecție grup țintă.

Proiectul cuprinde II etape de implementare:

Etapa I- Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale (18.09.2019 – 17.09.2020)

Etapa II – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale (18.09.2020 – 17.09.2022)

Calendar implementare etapa I

18.09.2019 – 17.09.2020

18.09.2019 – 17.09.2020

Participare la sesiunile de informare din cadrul proiectului

18.09.2019 – 17.05.2020

Înregistrare în grupul țintă al proiectului (persoane care sunt interesate pentru obținerea unei finanțări în vederea înființării și funcționării unei întreprinderi sociale)

18.11.2019 – 18.07.2020

Participarea la unul din cursurile desfășurate în cadrul proiectului, respectiv:
Antreprenor în economia socială sau Manager de întreprindere socială (pers. cu studii superioare)

18.03.2020 – 18.07.2020

Participare workshop – marketing si cercetarea de piață

18.12.2019 – 17.09.2020

CONCURS PLANURI DE AFACERI – Evaluare și selecție planuri de afaceri
  • Pentru minim 5 locuri de muncă create subvenție de 99.000 euro
  • Pentru minim 4 locuri de muncă create subvenție de 84.000 euro
  • Pentru minim 3 locuri de muncă create subvenție de 69.000 euro
  • Pentru minim 2 locuri de munca create subvenție de 54.000 euro

Calendar implementare etapa II

18.09.2020 – 17.09.2022

18.09.2020 – 17.09.2022

Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere și mentoring

18.09.2020 – 17.02.2021

Înființarea si demararea funcționării întreprinderilor sociale

18.02.2021 – 17.09.2022

Acordarea ajutoarelor de minimis pentru întreprinderile sociale înființate

18.02.2021 – 17.09.2022

Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor sociale

18.09.2020 -17.09.2022

Parteneriate sustenabile pentru dezvoltarea domeniului economiei sociale și al întreprinderilor sociale înființate în proiect
Valoarea totală a proiectului: 13.662.002,13 lei
Valoare cofinanțare: 13.554.246,41 lei


Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.